Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

 

ZTV, Zieuwentse Tennis Vereniging, is een vereniging met een rijke historie, een prachtig tenniscomplex met 2 verlichte kunststof grasbanen en veel actieve leden. Samen met de beheerder, de trainer en de commissies zorgen wij voor een bloeiende vereniging van ca 80 leden. Wij organiseren jaarlijks allerlei tennisactiviteiten en evenementen.

Zo organiseren wij elk jaar clubkampioenschappen en het Zieuwent Open toernooi. Daarnaast nemen meerdere teams aan verschillende competities deel. Dus word lid van ZTV, een prachtige vereniging met de combinatie van sportiviteit en gezelligheid.

ZTV oprichting: 4 november 1981. Initiatiefnemers: Jan Cuppers, Joost van der Mei, Ben ten Bras en Trees Kemkens. Opening tenniscomplex ZTV: 8 mei 1982.  
 
Bereikbaarheidsgegevens:
Werenfriedstraat 30 A (naast de voetbalvelden)
7136 LZ Zieuwent
Telefoon: 0544 352 080

KNLTB-verenigingsnummer: 20354
Bankrekening: NL74RABO0160094216
KvK reg. nr.: 40103074
 
Het bestuur van ZTV
René Spekschoor, voorzitter
Lianne Krabbenborg, penningmeester
Hedwig Heutinck, secretaris en activiteiten
Mariette Hummelink, bestuurslid activiteiten
Rob Reijman, bestuurslid ledenadministratie
De bereikbaarheidsgegevens van het bestuur vindt u in het menu onder 'Contactgegevens'.
 
U kunt ZTV helpen door nieuwe leden (vooral jeugd en studenten) aan te trekken.
Inschrijfformulieren liggen in ons clubgebouw in het rek aan de wand bij de kapstok, of te printen via menu Word ook lid!.
Bij voorkeur machtigen de leden ZTV om de contributie van de bankrekening af te schrijven. Deze afschrijving gebeurt viermaal per jaar.
Het bestuur is gerechtigd om bij bijzondere omstandigheden ad hoc beslissingen te nemen. Te denken valt aan langdurig ziekte of geblesseerde leden en zomerleden.
De Ledenadministratie valt onder de verantwoordelijkheid van de Penningmeester. Het omvat de verwerking van aan- en afmeldingen, het innen van de contributie, adreswijzigingen, enzovoorts.
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij de Ledenadministratie, door middel van het inleveren van een inschrijfformulier met machtiging voor automatische incasso en een pasfoto (indien men deel gaat nemen aan KNLTB competities en toernooien is een pasfoto op de ledenpas verplicht). Na betaling van de contributie ontvangen nieuwe leden een ledenpasje.
Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk 1 december plaats te vinden, in verband met de opgave van leden aan de KNLTB voor het daaropvolgend jaar. Indien opzegging plaatsvindt na 1 december, dan moeten de kosten die al aan de KNLTB betaald zijn in rekening gebracht worden.

De Zieuwentse Tennis Vereniging; een gezellige tennisclub in een gezellig dorp in de Achterhoek!

Nieuwsbrief

Laat het ons weten wanneer u op de hoogte wilt blijven van de activiteiten bij ZTV
© 2017 ZTV Zieuwent. Webmaster: Hans Remeeus, 0653 115 080.

Search